• Byt ve Varšavě

Byt ve Varšavě

Interiér bytu pro mladý herecký pár se nachází v domě, který je součástí nového bytového komplexu. Původně navržená dispozice prošla radikální proměnou. Kvůli špatné komunikaci se stavební firmou dokonce byly týden po jejich zhotovení vybourány již vystavěné dělicí příčky.

Vlastní návrh můžeme chápat ve dvou úrovních: racionální a iracionální.

Číst celé

Racionální úroveň – nové dispoziční řešení. Umístěním prosklené koupelny doprostřed dispozice získává byt novou dimenzi, otevřený prostor plný světla nahrazuje dříve projektované tmavé a stísněné místnosti. Jednotlivé funkce – vstup, koupelna, kuchyně, jídelna, obývací pokoj a pracovna – jsou rozvrženy v jednom společném prostoru, mimo který jsou vyčleněny toaleta a ložnice. Pomocí otočné stěny lze navíc oddělit pokoj, který může sloužit pro hosty.

Iracionální úroveň – experiment. Byt jsme rozdělili na dvě části banálně upřímnou hraniční linií, která je zároveň „abstraktní“ svým umístěním bez jakékoliv souvislosti s prostorem nebo projektovanou funkcí. Oba fragmenty jsme navrhovali podle rozdílných architektonických strategií. Dřevěná část je silně svázána s prostorovým a dispozičním řešením, které použitý materiál sleduje a dodává mu exkluzivitu, ve smyslu vloženého pozadí kontrastujícího s druhou bílou částí. Ta je hrou samostatných solitérů připravených k „obydlení“ majiteli.

Sestavením těchto strategií dohromady jsme chtěli ověřit, zda je architektura schopna přijímat srážky, kontrasty, kolize a různé mezi sebou nesouvisející přístupy, zda je možné se rozhodnout a následně nebýt otroky zvoleného. S nadsázkou můžeme říci, že konceptem tohoto návrhu byla svoboda volby.

Autor:C+HO_aR Szczecin/Olomouc | Szymon Rozwałka
Spoluautor:Petr Jakšík
Spolupráce:Tomáš Borek
Adresa:Banderii 4, Varšava, Polsko
Realizace:2010
Užitná plocha:62 m2
Obestavěný prostor:168 m3