• Elementary school Psáry

Elementary school Psáry

IDEA
Základním konceptem návrhu je organizace prostoru, která umožní nově vzniklé budově fungovat jakoZNAK ve veřejném prostoru a zároveň bude vytvářetvnitřní, příjemný a bezpečný svět školy. Svět polootevřené KOTLINY.

Číst celé

ZNAK
Palčivým problémem rozrůstajících se vesnic a měst (jak psal i Václav Havel) je v současnosti zánik hranice mezi zastavěným prostorem a krajinou. Zánik, který je výsledkem fenoménu urban sprawl. Tento problém mají i Psáry a Dolní Jirčany. Navrhovaná stavba školy má vytvářet tuto postrádanou hranici zastavěného území, která se formou KLÍNU zařezávádo prostoru zvlněných křivek okolních polí. Ta nejen oslabí negativní důsledky zmíněného urban sprawl, ale zároveň se stane silným prvkem (ZNAKEM) v prostoru. ZNAKEM odpovídající funkci stavby největší veřejné stavby v historii Psár a Dolních Jirčan. ZNAKEM tvořící symbolickou bránu obce.
KLÍN je tvořen dvěma FASÁDAMI nové stavby (podél severozápadní a východní hranice pozemku).

FASÁDA
Fasáda je námi vnímaná jako landartový prvek. Je viditelná ze severu, z jihu (od OBCE) je nepatrná. Funguje jako uzavření vnitřního prostoru školy a vnitřního nádvoří (KOTLINY). Z větší vzdálenosti vytváří dojem celku (ZNAKU). Zblízka začíná působit jemněji, což je výsledkem jak strukturovaného povrchu (který mění její měřítko), tak charakterem zvoleného přírodního materiálu. Různé provedení povrchů svislých sloupků FASÁDY ovlivňuje její rozdílnévnímání. Ze strany polí je zdůrazněn přírodní charakter materiálu (dřevo), od kruhového objezdu působí více umělým dojmem (barva), ze strany OBCE ztrácí na své materiálnosti (masivnosti) a působí,

NEW SCHOOL FOR PSÁRY AND DOLNÍ JIRČANY

year of completion: 2013
location: Psáry, Czech Republic
floor area: 6961 sqm
authors: Szymon Rozwałka, Darina Bartková, Adéla Kyselová, Žofia Lakomčíková, Barbora Látalová, Jana Liptáková, Hana
Svobodová
status: competition