• House for elderly

House for elderly

Nejdůležitějším kriteriem při projektování budovy Penzionu bylo pro nás takové umístění budovy, které by umožňovalo co nejlepší dosvětlení a otevření výhledu z každé projektované bytové jednotky. Vzhledem ke komplikovanému urbanistickému uspořádání bylo jediným rozumným východiskem otočení projektované budovy vůči ulici a nasměrování ve směru jihozápadním – severovýchodním. Díky takovému natočení mají všechny byty ve vyšších patrech (2, 3, 4) nejatraktivnější možné výhledy.

Číst celé

Většina bytů se tak otevírá do průsmyku mezi stávajícími vysokými obytnými budovami –
sedmipatrovými bytovými bloky a nově vybudovaným šestipodlažním domem obloukového segmentového tvaru. Umožňí to daleké expozice směrem ke sportovnímu hřišti a zeleni kolem něj.

Forma stavby (terasovité stoup

Část bytů na úrovni 2. np má výhled v opačném severovýchodním směru s dominantou kostelní věže. Odpovídající dosvětlení umožní střešní světlíky.

Byty na úrovni 1.np se otevírají do vnitřní zahrady tvořící intimní prostor pro jejich obyvatele. Tento prostor bude sice dostupný pro všechny obyvatele penzionu, ale bude natolik vzdálený od všeobecně dostupných prostor, že jeho charakter zůstane tichý a klidný.

Ze strany ulice se přízemí otevírá a vytváří volný zastřešený prostor pro vchod a parkoviště. Rozměry tohoto prostoru (4,25–4,75 m) umožní jeho různorodé využití (divadlo, projekce, koncerty, grilování, bleší trh, fotbalové přenosy atd.)

V jihozápadním nárožníku se nachází rekreační zahrada, do které se dá vejít bezprostředně ze společenské místnosti, jež odděluje tuto zahradu od vchodu a parkoviště. Zahrada odděluje projektovanou stavbu od sousedící bytové stavby.

Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavby.

Architektura stavby je pokusem o současnou odpověď na problematiku projektování města. Na jednu stranu hledá novou formu, která zahustí strukturu města. Na druhou stranu se pokouší nespadnout do pasti historické urbanistické formy blokové zástavby. Na úrovni přízemí reaguje na linii ulice ve formě stavby společenské budovy, technického zázemí se sklepními kójemi a ohrazením rekreační zahrady. Ve vyšších patrech, to znamená tam, kde návaznost na linii ulice nemá smysluplného odůvodnění, architektura stavby z této návaznosti bez obav rezignuje a odvrací se ve směru slunce a atraktivních výhledů.
Při projektování jsme se soustředili také na to, aby bylo navrhované řešení ekonomické. Navrhovaná architektura nevyžaduje nákladná materiálová ani technologická řešení.

Ve snaze neopakovat chyby modernismu, stavba nechává mnoho míst pro uživatele bez konkrétního vymezení funkcí pro daná místa. Příkladem je zastřešená část přízemí, jejíž základní funkcí je parkování a organizace vchodu do budovy. Forma tohoto prostoru však umožňuje i jiné – neplánované využití.

Podobně můžeme zacházet i s komunikačním prostorem v 2. a 3. np. Ve 2. np je umístěn největší počet bytů (17), komunikační prostor byl však rozšířen tak, aby nemusel být pouze chodbou. Průchod k jednotlivým bytům je jeho základní funkcí, ale podobně jako v případě parkovacího prostoru, jeho prostory umožňují i jiné využití (organizace menších večírků, sousedská setkání atd.) Je to svým způsobem druh vnitřní ulice – místo pro možná setkávání.

Podobným způsobem zacházíme i s pavlačí ve 3. np. Je to nevytápěný (nezvyšuje náklady na údržbu budovy), ale velmi široký prostor, čímž pavlač přestává být pouze cestou k bytům a stává se „prostorem pro zabydlení”. (Možnost využití pro menší společenské akce apod.) Zajímavé výhledy směrem severovýchodním ještě více dodávají na jeho atraktivitě.

Zdůvodnění některých specifických částí zvoleného řešení (například konstrukce, materiálů, technologií)

Nejdůležitějším rozhodnutím souvisejícím s konstrukcí stavby je jeho posazení na piloty. Toto rozhodnutí vychází na jedné straně ze základových podmínek, funkčního programu (malá potřeba podzemních pater, není nutnost garáže atd.), na straně druhé z vynesení hlavní části budovy na 2. np (podlaha na úrovni + 5 m) a otevření velké části budovy na úrovni přízemí. V souvislosti s tím budou pozemní práce omezeny na minimum, což v daných základových podmínkách má zásadní ekonomické a ekologické opodstatnění. Hlavní konstrukce stavby je železobetonová, stěny z vápennopískových tvárnic, okna bytů z PVC. Okna a dveře ve všeobecně dostupných prostorách jsou hliníkové, podlahy betonové, žaluzie ocelové s nátěrem.