• Mohelnice 1

Mohelnice 1

Projekt deseti rodinných domů v severní části Mohelnice je stejně tak hledáním kvality architektury jednotlivých domů jako kvality veřejného prostoru. Veřejný prostor, který stírá jednoduchou dichotomii soukromého a veřejného.

Číst celé

Navržený společný prostor je spíše soukromě-veřejný než čistě soukromý nebo čistě veřejný. Při navrhování jsme hledali prostor, který by na jedné straně nebyl anonymním komunikačním prostorem, na druhé straně by nebyl uzavřeným polosoukromým prostorem. Prostor se skládá ze dvou náměstí umístěných příčně k přístupové ulici (ze západu) a pěší stezce (jihovýchodním směrem). Náměstí jsou vzájemně propojené v jeden celek. Okružní komunikace obou náměstí je navržena kolem parkové zeleně, do které doporučujeme umístit vodní prvky pro sběr a akumulaci dešťové vody. Povrch náměstí je navržen v jednotné formě dlažebních desek s odvodem dešťové vody. Desky metodu gradientu se podle potřeby zahušťují nebo rozšiřují. Společný prostor byl vymezen oplocením a stavbami garáži nebo přístřešky pro auta. Vše ve stejném materiálovým provedení. Zděně oplocení různé výšky umožňují nahlédnout do jednotlivých pozemků, v místech kde pohled nezasahuje do soukromí. Je velmi důležité, aby ploty a garáže byly provedeny v jednotné architektonické a materiálové podobě. Architektura jednotlivých domů vyplývá ze stavebních požadavků investora. Jednotlivé budovy byly navrženy v několika typech. Sedm budov je dvoupodlažních, tři budovy jsou jednopodlažní. Umístění jednotlivých budov je navrženo tak, aby byly odděleny jednotlivé funkční zóny: garáže a přístřešky na auta, přístupové chodníky k domům, oddělené rekreační prostory teras. Projekt se snaží v co největší míře zajistit intimitu a dobré oslunění jednotlivých obytných mistností domů a zároveň otevřít prostory zahrad tam, kde toto otevření nenarušuje intimní život obyvatel, což je dáno potřebou dobré cirkulace vzduchu celého území a snahou nevytvářet anonymní veřejné prostory, které jsou charakteristické pro většinu současné bytové výstavby. Použití materiálů má zdůraznit koncept a posílit výše uvedené prostorové a sociální předpoklady. Zděné oplecení a garáže s přístřešky pro auta jsou navrženy v tmavé strukturované omítce (imitující beton) nebo v betonu architektonickým. Budovy rodinných domů ve „staré” bílé barvě, s výjimkou zvýraznění vstupních prostorů mosazným plechovým obkladem, mají být méně dominantní než architektura v okolí veřejných prostorů náměstí. Přesné typy materiálů, barvy tónovaných omítek, barva lakovaných klempířských prvků, barevnost a typ oken (částečně dřevěná, částečně hliníková fixní nebo dřevěná v technologii NO FRAME), přesný typ mosazného plechu atd. budou upřesněny v pozdějších fázích projektu.

autor: mgr inz. arch. Szymon Rozwalka
vizualizace: Bc. Maroš Belopotocký