• Otaslavice

Otaslavice

Návrh rodinného domu vychází z reakce na drobnou okolní zástavbu, která má v této oblasti především rekreační charakter. Dům získává drobného měřítka rozčleněním na 8 objektů – vzájemně propojených nebo samostatných, definovaných svými funkcemi. Celý soubor zastřešuje pergola, která mezi objekty vytváří pobytové patio – významný element domu. Patio vytváří sepětí mezi domem a přírodou, stojí na pomezí mezi interiérem a exteriérem. Nepravidelné postavení jednotlivých objektů rozděluje nádvoří na prostory – místnosti, jejichž poloha a tvar určuje jejich funkci.

Číst celé

Všechny objekty mají čtvercový půdorys a plochou střechu.
Pouze obytná část domu je dvojpodlažní a je přímo napojená na další objekty – pracovnu, pokoj pro hosty a technické zázemí. Samostatně stojící je pak dílna/ sklad, ateliér, sauna a atrium.

Výraz domu má být v souladu s přírodou. Jeho kubické tvary budou rozvolněny dřevěnou fasádou opatřenou modřínovým obkladem. Ten se bude lišit u jednotlivých forem svými rozměry a směrem kladení.