• Rodinný dům Hlubočepy

Rodinný dům Hlubočepy

Navrhovaná budova se nachází na pomezí dvou různých světů: městského a přírodního. Ze severozápadní strany se do pozemku vráží klín biokoridoru táhnoucího se podél Dalejského potoka. Koridor je umocněný výraznou expozicí Hlubočepských skal. Městský prostor obklopuje pozemek z jižní a východní strany. Je to chaotická a náhodná zástavba, často negativně ovlivňující hodnotu projektovaného terénu. Forma a prostorová dispozice domu jsou výsledkem přímé reakce na tento kontext. Navrhovaná stavba domu se snaží rozšířit přírodní kontext dovnitř pozemku a do interiérů. Z druhé strany se pak dům odděluje od „městského světa“, pro nějž se stává abstraktním tělesem, které svou formou a měřítkem koresponduje s okolními skalami v pozadí.

Číst celé

Forma stavby zároveň řeší nutnost správného osvětlení místností přirozeným světlem, otázku
„úzkého“ vjezdu a problematickou lokalizaci sousední stavby na hranici pozemku z jižní strany. V prvních krocích jsme navrhli stavbu, která byla vytvořena metodou deformace terénu. Terén měl ze severozápadní strany plynule přecházet v umělý kopec, do kterého měl být dům umístěn. Z jihovýchodní strany měl být „kopec“ podříznut, což by umožnilo vytvořit vstupní patio pod budovou, vytvořenou v té části jinou, pravoúhlou geometrií. Vzhledem k nutnosti omezit rozpočet bylo nutné výrazně zmenšit dříve navrženou budovu. Rozhodli jsme se pro riskantní způsob přímého odříznutí „nepotřebných“ prvků, což muselo výrazně zasáhnout do konečného výsledku. Takové vědomě primitivní a přímé odříznutí místy přineslo překvapivě dobré účinky, jinde byl efekt horší. Změny se týkaly téměř výhradně organické, zadní části budovy a neměly příliš velký vliv na vnitřní prostory, které podle původní koncepce vznikly střetem dvou geometrií: organické a pravoúhlé.

Autor: mgr inż.arch. Szymon Rozwalka
Projekční tým: Szymon Rozwalka, Adéla Kyselová, Ada Rypl-Žabčíková,
Jakub Staník, Jan Vojtíšek

zahradní architekt: Flera s.r.o.

Adresa projektu: Praha 5 – Hlubočepy

Rok projektu: 2015
Rok dokončení: 2018/2021
Zastavěná plocha: 268,05 m2
Užitná plocha: 260,10 m2
Obestavěný prostor: 1241 m3

Fotografie Viola Hertelová, viola.hertelova@gmail.com